Quyết định 6197/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài tại bệnh viện

Quyết định 6197/QĐ-BYT hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê khoán bên ngoài tại bệnh viện

07/05/2018
BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Quyết định 3916/QĐ-BYT 2017 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh

Quyết định 3916/QĐ-BYT 2017 Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám chữa bệnh

07/05/2018
BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Thông tư 18/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Thông tư 18/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

07/05/2018
BỘ Y TẾ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

Thông tư 45/2015/TT-BYT quy định về trang phục y tế

07/05/2018
BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập..
Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)