Công ty MECO sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng
logo
5 stars - based on 1 reviews

Công ty MECO tiến hành sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng khu giặt khử khuẩn theo tiêu chuẩn một chiều theo đúng thông tư hướng dẫn Bộ Y Tế

1. Mô hình cũ, thực trạng:

 

2. Ngọc Minh Châu thiết kế xây dựng lại mô hình mới:

Từ những cơ sở cũ nát máy móc lạc hậu, bệnh viện thường xuyên chắp vá hoặc chuyển đổi công năng sang thành khu giặt là, tiệt khử khuẩn do vậy không đảm bảo sản phẩm đầu ra tốt nhất, Công ty đã thực hiện cải tạo lại đúng theo tiêu chuẩn1 chiều hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí cho bệnh viện.

PHƯƠNG ÁN  XÂY DỰNG LẠI KHU NHÀ GIẶT KHỬ KHUẨN RIÊNG

 

PHỐI CẢNH SƠ BỘ KHU NHÀ GIẶT LÀ KHỬ KHUẨN TIÊU CHUẨN

3. Cải tạo khu giặt khử khuẩn

Cải tạo khu giặt là bệnh viện trở thành nhà giặt là khử khuẩn đúng tiêu chuẩn. Một số mô hình bệnh viện công ty đã cải tạo từ mô hình cũ, tiết kiệm được chi phí xây dựng mới trở thành khu nhà giặt tiêu chuẩn, hiện đại đi vào vận hành tốt.

a. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam:

 

Mô hình bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sau khi được công ty cải tạo và sửa chữa lại và đi vào vận hành:

b. Mô hình khu giặt là bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cũ:

 

Khu giặt là bệnh viện Hải Dương trong lúc công ty cải tạo

 

Sau khi được công ty cải tạo và đưa vào vận hành

C. MÔ HÌNH BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC:

 

Công ty Ngọc Minh Châu đang thi công cải tạo bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc